KONDUKTOMETRY


konduktometry - przykładowy model CC-461
Konduktometry, nazywane również miernikami konduktancji, miernikami przewodności a także EC-metrami są stosowane do pomiaru przewodności właściwej oraz zasolenia. Są wykorzystywane między innymi do pomiaru przewodności wód ultraczystych, czystych, gruntowych, rzecznych, ścieków, w przemyśle chemicznym, farmacji, przy produkcji lakierów, w galwanizerniach a także do pomiaru zawartości soli w glebie.
Pomiar umożliwia określenie stężenia określonego związku zawartego w badanej cieczy.

W zależności od miejsca pracy oferujemy:
- Konduktometry przenośne – terenowe.
- Konduktometry przenośne terenowo – laboratoryjne.
- Konduktometry laboratoryjne – stacjonarne.
- Konduktometry przemysłowe – do pomiarów ciągłych.
Zapewniamy także pomiar kondunktancji z wykorzystaniem przyrządów wielofunkcyjnych.

Pomiary przewodności w temperaturach innych, niż temperatura odniesienia, wymagają zawsze wprowadzenia odpowiedniego współczynnika α, co często sprawia problemy, a decyduje o dokładności pomiaru. W naszych konduktometrach serii 401 i wyższych można wybrać automatyczne podstawienie zmieniającego się współczynnika dla wód naturalnych i ultraczystych, co wyjątkowo ułatwia pracę.
Oferowane mierniki przewodności różnią się dokładnością, zakresem i funkcjami dodatkowymi.
Konduktometry współpracują z czujnikami przewodności dobieranymi w zależności od mierzonego zakresu oraz rodzaju badanej cieczy.

Konduktometry pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

- kieszonkowe, terenowe.
- do prac w terenie i laboratorium.
- do prac w terenie i laboratorium, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w terenie i laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w terenie i laboratorium, w przyrządach wielofunkcyjnych jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w laboratorium. Kolorowy, graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 5 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.
- do pomiarów ciągłych, oferowane modele proste i rozbudowane.
- proste, z niewymiennymi elektrodami, niższa dokładność niż w przyrządach.
- akcesoria do przyrządów

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych. Do przyrządów serii 400, 500 i 700 dołączamy film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.

Możliwe jest także bezpośrednie wybranie modelu przyrządu z poniższej listy:
Konduktometr CC-105
pH / konduktometr CPC-105
Wielofunkcyjny
CX-105
Konduktometr CC-411
pH / konduktometr CPC-411
Konduktometr CC-401
Konduktometr CC-404 z czteroelektrod. czujnikiem
pH / konduktometr CPC-401
Konduktometr / tlenomierz CCO-401
Przyrząd wielofunkcyjny
CX-401
Konduktometr CC-451
Konduktometr CC-461
pH / konduktometr CPC-461
pH / konduktometr / redox CRC-461
Wielofunkcyjny CX-461
Konduktometr CC-511
pH / konduktometr CPC-511
Konduktometr CC-505
Konduktometr CC-502
pH / konduktometr CPC-505
pH / konduktometr CPC-502
Konduktometr / tlenomierz
CCO-505
Konduktometr / tlenomierz
CCO-502
Wielofunkcyjny
CX-505
Wielofunkcyjny
CX-502
Wielofunkcyjny
CX-601
Wielofunkcyjny
CX-705
Regulator przewodności
CC-421
Testery przewodności
TC-2 i TC-3
Miernik pH / przewodności
CPC-811
Regulator przewodności
CC-801
Regulator wielofunkcyjny
CX-804