PRZEMYSŁOWY KONDUKTOMETR CC-801


Przemysłowy regulator przewodności CC-801 jest stosowany do pomiaru w wodach ultraczystych, czystych i ściekach. Należy do nowej generacji urządzeń oferujących wyjątkowo szeroki zakres możliwości. Ma zastosowanie w elektrociepłowniach i elektrowniach, stacjach uzdatniania wody oraz oczyszczalniach ścieków. Jest urządzeniem stacjonarnym umieszczonym w szczelnej obudowie odpornej na wilgoć (IP-65).
Zapewniono wysoką dokładność i stabilność pomiaru. Przyrząd posiada duży wyświetlacz graficzny na którym jednocześnie wyświetlana jest wartość przewodności, temperatury i stan wszystkich przekaźników.
Istnieje możliwość wyboru wyświetlanych informacji. Oprócz podstawowych danych – wartości przewodności i temperatury można wybrać wyświetlanie dodatkowych informacji: o stanie przekaźników lub o dacie ostatnio przeprowadzonej kalibracji. Nowoczesne elementy elektroniczne uniezależniły całkowicie pamięć przyrządu od zasilania.
Przyrząd cechuje prosta intuicyjna obsługa. Istnieje zbiorcza optyczna sygnalizacja poprawności pracy i stanu procesu regulacji.
Regulator CC-801 posiada układ automatycznej kompensacji temperatury, współpracujący z czujnikiem temperatury Pt-1000.
Umożliwiono jednopunktową kalibrację czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie znanej stałej K tego czujnika lub w wybranym wzorcu z automatycznym wykryciem wprowadzonej wartości. Zapewniono możliwość kalibracji bez potrzeby odłączania wyjść.
Regulator jest zasilany zmiennym napięciem 230 V, które jest galwanicznie oddzielone od zacisków wejściowych.
Istnieje możliwość zastosowania innych napięć zasilających: 110/230/24V AC, 12 – 24V DC. Przyrząd sygnalizuje niski poziom napięcia zasilania.
Wyjścia: przekaźnikowe (alarm lub regulacja PID), izolowane cyfrowe: RS485, MODBUS (ASCII i RTU); izolowane wyjścia prądowe 0 ÷ 20 lub 4 ÷ 20 mA.
Przyrząd posiada zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem. W przypadku wykorzystywania przekaźników i przekroczenia wprowadzanych wartości progowych przełączany jest odpowiedni przekaźnik (dla alarmu progowego) lub zmieniany jest współczynnik wypełnienia albo częstotliwość (dla regulatora PID).
Zapewniono możliwość podłączenia zdalnego panelu (klawiatura z wyświetlaczem), sterującego przyrządem (odległość do 1 km).
Gwarancja 24 miesiące.
Szybkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
Produkt polski.
Przyrząd posiada znak CE.
Odpowiednio dobrany czujnik konduktometryczny współpracujący z przyrządem jest umieszczany w głowicy. W przypadku pomiarów w zbiornikach stosowana jest głowica GCZ-1t, w której zabudowano czujnik przewodności ze stalowymi elektrodami (opis na odrębnej karcie). Długość głowicy do ustalenia (0,5 ÷ 4 m), średnica 50 mm. Głowica posiada pałąk służący do zawieszania na wysięgniku. Sygnał jest wzmacniany w przedwzmacniaczu umieszczanym w głowicy.
Pomiar w rurociągu jest przeprowadzany z wykorzystaniem głowicy przepływowej GCP-1t lub GXP-1t.
W przypadku wysokiego ciśnienia stosowana jest głowica GXP-01. Pomiar polega na wykorzystani obiegu bocznikowego ze swobodnym wypływem niewielkiej ilości cieczy na zewnątrz.
Do rurociągu stalowego oferujemy osprzęt czujnika przewodności montowany do króćca umieszczonego na rurociągu. Przedwzmacniacz jest umieszczany obok głowicy. Dobór głowicy i czujnika zależy od rodzaju badanej cieczy, ciśnienia i przewidywanej wartości mierzonej. Opisy głowic na osobnych kartach.
Możliwość radiowego przesyłu danych z głowicy pomiarowej do przyrządu.Dane techniczne
Przewodność - wersja do pomiaru czystych wód
Zakresy Rozdzielczość Dokładność (±1 cyfra)* Częstotliwość
0,000 ÷ 9,999 μS/cm 0,001 μS/cm ± 0,5 % 100 Hz
10,00 ÷ 99,99 μS/cm 0,01 μS/cm ±0,5 % 1 kHz
100,0 ÷ 999,9 μS/cm 0,1 μS/cm ±0,5 % 2 kHz
1000 ÷ 9999 μS/cm 1 μS/cm ±0,5 % 5 kHz

Przewodność - wersja do pomiaru wód zanieczyszczonych
Zakresy Rozdzielczość Dokładność (±1 cyfra)* Częstotliwość
0,000 ÷ 9,999 mS/cm 0,001 mS/cm ± 0,5 % 100 Hz
10,00 ÷ 99,99 mS/cm 0,01 mS/cm ±0,5 % 1 kHz
100,0 ÷ 999,9 mS/cm 0,1 mS/cm ±0,5 % 2 kHz

Kompensacja temperatury: automatyczna
Zakres kompensacji temperatury: -5 ÷ 70 °C
Zakres pomiaru temperatury : -50 ÷ 200 °C**
Dokładność pomiaru temperatury : ±0.2 °C ± 1 cyfra***
Zakres stałej K: 0,005 ÷ 20,000 cm-1
Zakres współczynnika α: 0,00 ÷ 10,00 %/°C,
Kalibracja czujnika jednopunktowa: wprowadzenie stałej K lub w roztw. wzorcowym
Parametry przekaźników: 2A/250VAC/30VDC, sterowanie PID
Wejście pomiarowe: izolowane
Wyjście na rejestrator mV: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście na rejestrator temperatury: izolowane prądowe 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA
Wyjście RS485: izolowane
Maksymalna długość połączenia RS485: 1000 m
Maksymalna długość kabla do przedwzmacniacza: 200 m
Maksymalna odległość czujnika od przedwzm: 10 m
Zasilanie: 240 V 50Hz, na zamów. 170VAC÷250VAC, 24VDC/24 VAC
Klasa izolacji: wg PN-83/T-06500
Zakłócenia radioelektryczne: poziom N
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 215 x 215 x 95 mm
Masa regulatora / przedwzmacniacza 2 kg / 150g
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -25 ÷ 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna / ciśnienie atm: maks. 80% / 80 ÷ 110 kPa
Dopuszczalny stopień agresywności atmosfery: N/2/AG-U/C
* Dokładność przyrządu odniesiona do wartości końcowej zakresu.
** Zakres pomiaru temperatury ograniczony do zakresu pracy głowicy lub czujnika przewodności.
*** Dokładność samego przyrządu

Uwaga: Granice zmian częstotliwości w pomiarze przewodności podano dla stałej K = 1. Dla innych wartości stałej K granice będą się zmieniać proporcjonalnie do zmian tej stałej