TLENOMIERZE


tlenomierze - przykładowy model CCO-505
Oferowane przez nas mierniki tlenu, nazywane również tlenomierzami, są wykorzystywane do pomiaru zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie lub zawartego w powietrzu. Pomiar tlenu może być określany w % lub w mg/l.
Proponujemy przyrządy do pomiaru tlenu w powietrzu, w wodzie oraz w wodzie i powietrzu.

Tlenomierz do pomiaru w wodzie z dodatkową funkcją pomiaru w powietrzu znajduje zastosowanie przy badaniu wód ultraczystych (np. w energetyce), czystych, gruntowych, rzecznych, w stawach, oczyszczalniach ścieków i w przemyśle chemicznym.
Tego typu tlenomierze współpracują z galwanicznymi czujnikami tlenu. Czujniki są dokładne i proste w obsłudze, przy prawidłowym postępowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych pracują przez wiele lat. Ich cena jest wyjątkowo konkurencyjna.

Tlenomierz do pomiaru tylko w wodzie i innych cieczach współpracuje z optycznym czujnikiem tlenu DO-1. Jego zaletą jest natychmiastowa gotowość do pracy, szybka stabilizacja; brak elektrolitu oraz możliwość pomiaru bez konieczności zapewnienia minimalnego przepływu badanej cieczy. Tlenomierz z czujnikiem optycznym jest praktycznie bezobsługowy.

Tlenomierze do pomiaru w powietrzu posiadają bezobsługowy czujnik COG-3At o długotrwałym okresie użytkowania.

W zależności od miejsca pracy oferujemy:
Tlenomierze przenośne – terenowe.
Tlenomierze przenośne terenowo – laboratoryjne.
Tlenomierze laboratoryjne – stacjonarne.
Tlenomierze przemysłowe – do pomiarów ciągłych.
Analizatory tlenu dla wód odtlenionych.

Zapewniamy także pomiar zawartości tlenu z wykorzystaniem przyrządów wielofunkcyjnych.
Oferujemy ponadto tlenomierze przenośne określające śladowe ilości tlenu w obiegach zamkniętych w wodach odtlenionych.

W przypadku pomiaru zawartości tlenu w wodzie w mg/l na końcowy wynik wpływ ma również ciśnienie atmosferyczne i zasolenie badanej cieczy. W bardziej rozbudowanych tlenomierzach pomiar i przeliczenie ich wpływu na wynik jest automatyczny. Celowe i bardziej ekonomiczne jest zastosowanie przyrządu umożliwiającego jednoczesny pomiar stężenia tlenu i zasolenia automatycznie uwzględniającego wpływ tego parametru na końcowy wynik (np. w modelu CCO-401), a nie kilku osobnych urządzeń.

Tlenomierze pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

- kieszonkowe, terenowe.
- do prac w terenie i laboratorium.
- do prac w terenie i laboratorium, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w terenie i laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w terenie i laboratorium, w przyrządach wielofunkcyjnych jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 5 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.
- do pomiarów ciągłych, oferowane modele proste i rozbudowane.
- akcesoria do przyrządów

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych. Do przyrządów serii 400, 500 i 700 dołączamy film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.

Możliwe jest także bezpośrednie wybranie modelu przyrządu z poniższej listy:
Tlenomierz CO-105
Wielofunkcyjny
CX-105
Tlenomierz CO-411
Tlenomierz do powietrza CO-411A
Tlenomierz CO-401
Tlenomierz CO-402
Tlenomierz CO-404 z czujnikiem optycznym
pH / tlenomierz CPO-401
Konduktometr / tlenomierz CCO-401
Przyrząd wielofunkcyjny
CX-401
Wielofunkcyjny CX-461
Tlenomierz CO-505
tlenomierz CO-502
pH / tlenomierz
CPO-505
pH / tlenomierz
CPO-502
Konduktometr / tlenomierz
CCO-505
Konduktometr / tlenomierz
CCO-502
Wielofunkcyjny
CX-505
Wielofunkcyjny
CX-502
Wielofunkcyjny
CX-601
Wielofunkcyjny
CX-705
Regulator tlenu
CO-421
Regulator tlenu
CO-421A
do powietrza
Regulator tlenu
CO-801
Regulator wielofunkcyjny
CX-804
analizator tlenu
AT-EE