JONOMETRY


jonometry - przykładowy model CPI-601
Jonometry to przyrządy stosowane do pomiaru stężenia określonego jonu w wodzie z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej.
Mierniki jonometryczne z reguły umożliwiają jednoczesny pomiar pH, mV i temperatury, gdyż te dodatkowe funkcje są potrzebne podczas tego typu pomiarów. Nasze jonometry podstawiają automatycznie masę molowa i wartościowość wybranego jonu, co umożliwia automatyczne przeliczenie wyniku do wybranej jednostki, a także umożliwia automatyczne przeliczenie jednej jednostki na drugą.
Osobne gniazda umożliwiają jednoczesne podłączenie elektrod jonoselektywnych i pH. We wszystkich oferowanych jonometrach gniazda są elektronicznie izolowane od siebie, co eliminuje wpływ jednego pomiaru na drugi.
Ze względu na metodykę postępowania niecelowe jest wykorzystywanie jonometrów do pomiarów w terenie. Z tego powodu proponujemy wyłącznie jonometry stacjonarne. Elektrody jonoselektywne najczęściej proponowane są jako komplet dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia podłączanych do osobnych gniazd. Niektóre elektrody są oferowane w formie zespolonej.


Jonometry pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 7 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.
- akcesoria do przyrządów.

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych.

Możliwe jest także bezpośrednie wybranie modelu przyrządu z poniższej listy:
Jonometr CPI-505
Jonometr CPI-502
Jonometr CPI-601
Wielofunkcyjny CX-601
Wielofunkcyjny CX-705