pH / JONOMETR CPI-601


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


CPI-601 mierzy pH, mV (potencjał redox), stężenie jonów oraz temperaturę. Przyrząd umożliwia jednoczesny pomiar jonometryczny wybranego jonu, pH, względnie mV oraz temperatury. Wyniki są wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym.
Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność.

Cechy charakterystyczne


W funkcji pomiaru pH


W funkcji pomiaru jonów


W funkcji pomiaru napięcia


W funkcji pomiaru temperatury


Inne cechy


Przyrząd jest sprzedawany z czujnikiem temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa, systematyczna obsługa.
Zakup elektrod jonoselektywnych wg potrzeb.
Dane techniczne
Funkcja pH Redox / mV Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ± 2000,0 mV -50,0 ÷ 200,0 °C
Rozdzielczość 0,001 pH lub 0,01 pH 0,1 mV 0,1 °C
Dokładność (±1 cyfra) ±0,002 pH* ±0,1 mV* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C - -
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω -
Zasilanie zasilacz 9 V / 500 mA
Masa 520 g
Wymiary (mm) L=188,5, W=134, H=58 w najwyższym miejscu
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C.

Pomiary jonometryczne
Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷1 000 000 -2,000 ÷16,000 pX
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C
* Dokładność samego przyrządu.

Podzakresy / rozdzielczość
1 0,00 µg/l ÷ 99,99 µg/l (µM/l, ppb)
2 100,0 µg/l ÷ 999,9 µg/l (µM/l, ppb)
3 1,000 mg/l ÷ 9,999 mg/l (mM/l, ppm)
4 10,00 mg/l ÷ 99,99 mg/l (mM/l, ppm)
5 100,0 mg/l ÷ 999,9 mg/l (mM/l, ppm)
6 1,000 g/l ÷ 9,999 g/l (M/l, ppt)
7 10,00 g/l ÷ 99,99 g/l (M/l, ppt)
8 100,00 g/l ÷ 999,9 g/l (M/l, ppt)