PRZYRZĄDY WIELOFUNKCYJNE


Przyrządy wielofunkcyjne - przykładowy model CX-705
Najczęściej spotyka się przyrządy zapewniające pomiar jednej funkcji oraz temperatury. Istnieje jednak zapotrzebowanie na przyrządy umożliwiające pomiary kilku funkcji z wykorzystaniem jednego przyrządu. Są to mierniki wieloparametrowe mierzące np. pH, mV, przewodność i temperaturę ( symbol CPC) lub tlen, przewodność i temperaturę (symbol CCO), względnie pH, przewodność i temperaturę ( symbol CPO). Maksymalnie rozbudowane przyrządy wielofunkcyjne mierzą nawet do 8 funkcji (symbol CX).
Poszczególne funkcje pomiarowe w przyrządzie wielofunkcyjnym zapewniają taką samą dokładność i funkcje dodatkowe jakie są spotykane w pojedynczych przyrządach. Cena takiego przyrządu jest bardziej korzystna, niż cena zakupu kilku przyrządów z jedną funkcją. Duży nacisk położono na ujednolicenie sposobu obsługi wszystkich funkcji, co ułatwia naukę i zapamiętania sposobu postępowania.Przyrządy wielofunkcyjne pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

- kieszonkowe, terenowe.
- do prac w terenie i laboratorium.
- do prac w terenie i laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w terenie i laboratorium, w przyrządach wielofunkcyjnych jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w laboratorium. Kolorowy, graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 5 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.
- do pomiarów ciągłych, oferowane modele proste i rozbudowane.
- akcesoria do przyrządów

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych. Do przyrządów serii 400, 500 i 700 dołączamy film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.

Możliwe jest także bezpośrednie wybranie modelu przyrządu z poniższej listy:
pH / konduktometr CPC-105
Wielofunkcyjny
CX-105
pH / konduktometr CPC-411
pH / redox CPR-411
pH / konduktometr CPC-401
pH / tlenomierz CPO-401
Konduktometr / tlenomierz CCO-401
Przyrząd wielofunkcyjny
CX-401
pH / konduktometr CPC-461
pH / konduktometr / redox CRC-461
Wielofunkcyjny CX-461
pH / konduktometr CPC-511
pH / konduktometr
CPC-505
pH / konduktometr
CPC-502
pH / tlenomierz
CPO-505
pH / tlenomierz
CPO-502
Konduktometr / tlenomierz
CCO-505
Konduktometr / tlenomierz
CCO-502
pH / jonometr
CPI-505
pH / jonometr
CPI-502
Wielofunkcyjny
CX-505
Wielofunkcyjny
CX-502
pH / jonometr
CPI-601
Wielofunkcyjny
CX-601
Wielofunkcyjny
CX-705
Miernik pH / przewodności
CPC-811
Regulator wielofunkcyjny
CX-804