TERMOMETRY


termometry - przykładowy model PT-401
W naszej ofercie znajdują się termometry elektroniczne współpracujące z rezystorowymi czujnikami temperatury Pt-100 i Pt-1000. Cechuje je dobra dokładność przy akceptowalnym czasie stabilizacji.
Cechą szczególną proponowanych mierników temperatury jest dobra dokładność w szerokim zakresie pomiarowym. Należy podkreślić, że większość termometrów spotykanych na naszym rynku, dostarczanych głównie z poza Europy, nie ma dokładności podawanej w danych technicznych, bądź podana jest dokładność samego przyrządu bez uwzględnienia błędu czujnika. W naszych danych technicznych podajemy dokładność termometru razem z błędem czujnika.
W termometrach serii 100, 411 i 401 pomiar temperatury jest podstawową funkcją. W seriach 461, 505, 601 i 700 pomiar temperatury jest połączony z innymi funkcjami pomiarowymi.

Oferujemy:
- Termometry kieszonkowe (seria 105);
- Termometry terenowo – laboratoryjne (seria 411);
- Termometry precyzyjne o bardzo dobrych parametrach (seria 401);
- Termometry stacjonarne do pomiarów ciągłych z funkcjami sygnalizacji i sterowania (seria 800).Termometry pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

- kieszonkowe, terenowe.
- do prac w terenie i laboratorium.
- do prac w terenie i laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w terenie i laboratorium, w przyrządach wielofunkcyjnych jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 7 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.
- do pomiarów ciągłych, oferowane modele proste i rozbudowane.
- akcesoria do przyrządów

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych. Do przyrządów serii 400, 500 i 700 dołączamy film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.

Możliwe jest także bezpośrednie wybranie modelu przyrządu z poniższej listy:
Termometr PT-105
Wielofunkcyjny
CX-105
Termometr PT-411
Termometr PT-401
Wielofunkcyjny CX-461
Wielofunkcyjny
CX-601
Wielofunkcyjny
CX-705
Regulator temperatury
PT-421
Regulator temperatury
PT-801
Regulator wielofunkcyjny
CX-804