PRZYRZĄDY DO POMIARU POTENCJAŁU REDOX


redox - przykładowy model CPR-411
Pomiary potencjału redox można wykonywać wykorzystując mierniki posiadające funkcję pomiaru mV. Wszystkie nasze pH metry i przyrządy wielofunkcyjne posiadają taką funkcję.

W zależności od miejsca pracy można rozróżnić pH-metry mierzące potencjał redox:
pH-metry kieszonkowe o zminimalizowanych wymiarach z wymiennymi, specjalnymi elektrodami redox.
pH-metry przenośne – terenowe.
pH-metry przenośne terenowo – laboratoryjne.
pH-metry laboratoryjne – stacjonarne.
Przemysłowe mierniki redox – do pomiarów ciągłych.

Specjalnie przygotowany model CPR-411 umożliwia jednoczesny pomiar pH i potencjału redox.
Do wymienionych przyrządów oferujemy platynowe elektrody redox.


Mierniki redox pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

- kieszonkowe, terenowe.
- do prac w terenie i laboratorium.
- do prac w terenie i laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w terenie i laboratorium, w przyrządach wielofunkcyjnych jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w laboratorium. Kolorowy, graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 7 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.
- do pomiarów ciągłych, oferowane modele proste i rozbudowane.
- akcesoria do przyrządów

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych. Do przyrządów serii 400, 500 i 700 dołączamy film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.

Możliwe jest także bezpośrednie wybranie modelu przyrządu z poniższej listy:
pH-metr CP-105
pH / konduktometr CPC-105
Wielofunkcyjny
CX-105
pH-metr CP-411
pH / konduktometr CPC-411
pH / redox CPR-411
pH-metr CP-401
pH / konduktometr CPC-401
pH / tlenomierz CPO-401
Przyrząd wielofunkcyjny
CX-401
pH-metr CP-461
pH / konduktometr CPC-461
pH / konduktometr / redox CRC-461
Wielofunkcyjny CX-461
pH-metr CP-511
pH / konduktometr CPC-511
pH-metr CP-505
pH-metr CP-502
pH / konduktometr
CPC-505
pH / konduktometr
CPC-502
pH / tlenomierz
CPO-505
pH / tlenomierz
CPO-502
pH / jonometr
CPI-505
pH / jonometr
CPI-502
Wielofunkcyjny
CX-505
Wielofunkcyjny
CX-502
pH / jonometr
CPI-601
Wielofunkcyjny
CX-601
Wielofunkcyjny
CX-705
Regulator redox
CR-421
Regulator pH
CR-801
Regulator wielofunkcyjny
CX-804