POLITYKA PRYWATNOŚCI


INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka dotyczy strony www, funkcjonującej pod adresem url: www.elmetron.com.pl
Operatorem strony jest: Elmetron R., R. i A. Olszewscy, M. i M. Jędrzejczyk Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu, ul W. Witosa 10, NIP: 6480003934, tel.: 32 273 81 06, e-mail: info@elmetron.com.pl;
Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
Korzystanie z naszej strony www jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elmetron R., R. i A. Olszewscy, M. i M. Jędrzejczyk Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu, ul W. Witosa 10, NIP: 6480003934, tel.: 32 273 81 06, e-mail: info@elmetron.com.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty, w celu wykonania umowy lub realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celach marketingowych oraz w celu obsłużenia zapytań zadanych przez formularz kontaktowy na stronie na podstawie art. 6 ust. 1it. a). Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) gdzie dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej;
3) dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy, w celu prawidłowego przygotowania oferty bądź realizacji zamówienia dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom - upoważnionym pracownikom Administratora, innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z firmą przy realizacji zamówień, dostawcom usług zaopatrujących firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych), dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń, organom, urzędom i innym podmiotom określonym przepisami prawa. Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO) bądź w oparciu o złożone oświadczenia o poufności. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych osobowych na użytek własny;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od podstawy prawnej przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania jej przez Panią/Pana, a po takim wycofaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie pozostałych podstaw prawnych, w tym zawartej umowy, będą przechowywane przez okres równy okresowi przedawnienia podatkowego tj nie dłużej niż przez 6 lat.; Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonujemy ich profilowania;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, realizacji zamówienia bądź udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy;

POLITYKA CIASTECZEK


Elmetron R., R. i A. Olszewscy, M. i M. Jędrzejczyk Spółka Jawna jako operator strony oraz administrator danych wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies. Cookies to dane informatyczne w postaci małych plików tekstowych, przechowywanych na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.
Nasza strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies. Pliki te kojarzone są wyłącznie z używaną przeglądarką i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies używane są w celu umożliwienia wykonania analizy statystycznej ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
W ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności strony internetowej.