O NASJesteśmy polską spółką jawną, powstałą w 1989 r. Produkujemy pH-metry, jonometry, symulatory pH, konduktometry, tlenomierze, wilgotnościomierze, termometry i grubościomierze.

Elmetron budynek produkcyjny

Oferujemy przyrządy jedno- oraz wielofunkcyjne w wersjach terenowych i laboratoryjnych, zróżnicowanych pod względem przeznaczenia, dokładności i rodzaju funkcji dodatkowych.

Osobna grupę tworzą przyrządy przemysłowe do pomiarów ciągłych. Są to pH-metry, przyrządy do pomiaru potencjału redox, tlenomierze, konduktometry do wód kotłowych, wilgotnościomierze do powietrza oraz termometry.

Nie korzystamy z licencji innych firm. Wszystkie konstrukcje oraz oprogramowania przyrządów są naszymi rozwiązaniami. Staramy się zapewnić możliwie najbardziej uproszczoną formę obsługi uwzględniającą intuicyjne postępowanie podczas pomiarów. W przyrządach wielofunkcyjnych zasady obsługi są identyczne we wszystkich funkcjach pomiarowych, co ułatwia pracę. Duży nacisk kładziemy na zmniejszenie ciężaru i wymiarów przyrządów terenowych starając się jednocześnie utrzymać możliwe najdłuższy okres pracy bez ładowania akumulatorów. Nie sugerujemy się modą, często zmniejszającą użytkowość wyrobów, starając się wyłącznie unowocześniać przyrządy w stopniu zapewniającym rzeczywisty postęp.

Elmetron budynek produkcyjny
Szczególną wagę przywiązujemy do obsługi klientów. Zapewniamy fachową poradę przed zakupem i bezpłatne przeszkolenie przy odbiorze. Dołączane instrukcje, oprócz opisu obsługi, zawierają podstawowe informacje pozwalające na poznanie teoretycznych podstaw pomiarów. Sukcesywnie dołączamy filmy umożliwiające opanowanie podstaw obsługi.Konkurencyjność naszych wyrobów jest możliwa dzięki przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz prawidłowemu doborowi elementów elektronicznych. Nie zawyżając cen zapewniamy dokładność pomiarów zgodną z danymi technicznymi.

Proces produkcyjny opiera się na automatycznym montażu SMD, półautomatycznej kalibracji fabrycznej oraz kilkustopniowej kontroli jakości. Usterkowość naszych wyrobów jest niska, a przestrzeganie przez użytkownika zabiegów zalecanych w instrukcjach oraz okresowa wymiana elektrod i czujników zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę. Z informacji otrzymanych od klientów wynika, że niektóre z naszych przyrządów pracują bezawaryjnie ponad 25 lat.

Elmetron budynek produkcyjny
Dajemy 24 miesięczną gwarancję na przyrządy oraz zapewniamy szybką obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Naprawy są wykonywane w ekspresowych terminach. Ceny napraw pogwarancyjnych są wyjątkowo korzystne. Duży nacisk na dobór elementów i kontrolę wyrobów spowodował, że ilość reklamacji utrzymuje się na niezmiennie niskim poziomie.

Wszystkie przyrządy posiadają znak CE.

Uwzględnianie opinii klientów i szybkie reagowanie na zauważone niedoskonałości przyczyniło się do stworzenia wyrobów zadowalających szeroki krąg odbiorców. Świadczą o tym ich pozytywne opinie oraz nagrody i wyróżnienia na specjalistycznych targach. Już w 1994 r. otrzymaliśmy złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO '94 za pH-metr CP-315 oraz w tym samym roku „Za najlepszą polską technologię” na Międzynarodowych Targach „EKOTECH” ‘94.  Wyjątkowym osiągnięciem jest uzyskanie trzech złotych medali w kolejnych latach na Międzynarodowych Targach „EUROLAB” - za pH-metr CP-401, konduktometr CC-401 oraz przyrząd wielofunkcyjny CX-401.

Wielofunkcyjny przyrząd CX-742 otrzymał „Złoty środek” na Międzynarodowych Targach Medica – Laboratorium – Controla – Optica w Warszawie oraz specjalne wyróżnienie na targach „EKOTECH”. Obecnie proponowany model CX-705 jest nowoczesną kontynuacją tej serii przyrządów.

W 2004 r. na targach POLEKO '04 otrzymaliśmy nagrodę publiczności za najbardziej przyjazne stoisko dla odwiedzających.

W 2009 r. na targach EURO-LAB otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą ofertę targową w kategorii "Aparatura analityczna" za przyrząd CX-701.

Na tych samych targach, za wersję terenową CX-701 Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk przyznało nam nagrodę za najlepszą ofertę targową.

W 2012 r. nasza firma na targach EUROLAB otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą ofertę targów w kategorii "Terenowa Aparatura Pomiarowa" za przyrząd CX-461.

W 2018 r. na targach EURO-LAB otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie na najlepszą ofertę, w kategorii „Terenowa aparatura pomiarowa”, za przyrząd CX-705.

Przyrządy pracują w wielu instytutach, uczelniach i zakładach przemysłowych, gdzie uzyskały pozytywne opinie, sprawdziły się również w skrajnie trudnych warunkach na Spitzbergenie podczas kilkukrotnych wypraw organizowanych przez Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu oraz Polską Akademię Nauk. Obecnie eksportujemy nasze wyroby do ponad 40 krajów świata, także do tych, w których istnieją znani producenci podobnych wyrobów, a elektronika stoi na wysokim poziomie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od wyspecjalizowanych pracowników łącząc się telefonicznie z Działem Handlowym pod nr +48 32 273 81 06 w. 4 lub za pomocą poczty elektronicznej: handel@elmetron.com.pl