SOLOMIERZE


solomierze - przykładowy model CPC-505
Obliczenie zawartości soli rozpuszczonej w wodzie polega na odparowaniu próbki wody i zważeniu pozostałości. Możliwy jest pośredni pomiar zasolenia z wykorzystaniem konduktometrów / solomierzy . Z reguły jest to dodatkowa funkcja wynikająca z przeliczeń przewodności. W pośredni sposób określenie zasolenia jest możliwe dwoma metodami:
1. Przez zastosowaniu współczynnika przez który przyrząd automatycznie przemnaża uzyskany wynik przewodności. W ten sposób określana jest łączna masa zawartych w cieczy rozpuszczonych soli. ( tzw. TDS – total dissolved solids).
2. Przez uwzględnienie rzeczywistej zależności między przewodnością a ilością zawartej soli w cieczy w przeliczeniu na określony jej rodzaj (NaCl, KCl). Tabela takiej zależności zawarta jest w pamięci przyrządu

W zależności od miejsca pracy oferujemy:
Konduktometry / solomierze przenośne – terenowe.
Konduktometry / solomierze przenośne terenowo – laboratoryjne.
Konduktometry / solomierze laboratoryjne – stacjonarne.
Konduktometry przemysłowe – do pomiarów ciągłych, zaprogramowane do przeliczeń na zasolenie.

Solomierze pogrupowane są w seriach. Oferujemy następujące serie:

- kieszonkowe, terenowe.
- do prac w terenie i laboratorium.
- do prac w terenie i laboratorium, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w terenie i laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w terenie i laboratorium, w przyrządach wielofunkcyjnych jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, wiele funkcji dodatkowych.
- do prac w laboratorium. Kolorowy, graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, wysoka dokładność, w przyrządach wielofunkcyjnych istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania na ekranie do 5. funkcji. Kolorowy graficzny ekran dotykowy.
- do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyższa dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jednoczesny pomiar do 5 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej.
- do pomiarów ciągłych, oferowane modele proste i rozbudowane.
- akcesoria do przyrządów

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych. Do przyrządów serii 400, 500 i 700 dołączamy film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.

Możliwe jest także bezpośrednie wybranie modelu przyrządu z poniższej listy:
Konduktometr CC-105
pH / konduktometr CPC-105
Wielofunkcyjny
CX-105
Konduktometr CC-411
pH / konduktometr CPC-411
Konduktometr CC-401
Konduktometr CC-404 z czteroelektrod. czujnikiem
pH / konduktometr CPC-401
Konduktometr / tlenomierz CCO-401
Przyrząd wielofunkcyjny
CX-401
Konduktometr CC-451
Konduktometr CC-461
pH / konduktometr CPC-461
pH / konduktometr / redox CRC-461
Wielofunkcyjny CX-461
Konduktometr CC-511
pH / konduktometr CPC-511
Konduktometr CC-505
Konduktometr CC-502
pH / konduktometr CPC-505
pH / konduktometr CPC-502
Konduktometr / tlenomierz
CCO-505
Konduktometr / tlenomierz
CCO-502
Wielofunkcyjny
CX-505
Wielofunkcyjny
CX-502
Wielofunkcyjny
CX-601
Wielofunkcyjny
CX-705
Regulator przewodności
CC-421