LABORATORYJNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-511


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


CC-511 jest prostym przyrządem laboratoryjnym.
Mierzy przewodność, zasolenie oraz temperaturę.

Cechy charakterystyczne
W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B. Możliwość doboru czujnika konduktometrycznego ECF-1 o szerokim zakresie liniowości i metalowymi elektrodami łatwymi do oczyszczenia, EC-201t – do wody redestylowanej i destylowanej lub EC-210 do dużych stężeń.

Czujnik przewodności ECF-1 posiada zakres 0 ÷ 400 mS/cm wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.Dane techniczne
Funkcja Przewodność Zasolenie Temperatura
Zakres 0 ÷ 1000 mS/cm,
autorange
NaCl 0 ÷ 296,9 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność (± 1 cyfra) ±0,25 %* ±2,00 %* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -
Współczynnik α stały 2%/ °C stały 2%/ °C -
Czujnik temperatury Pt-1000
Zasilanie zasilacz 12V / 100 mA
Wymiary (mm) L = 200; W = 180; H=20 / 50
Masa 620 g

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.
W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8°C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35°C.