PRZEMYSŁOWY REGULATOR PRZEWODNOŚCI
CC-421


CC-421 jest prostym, dokładnym przyrządem stacjonarnym, wykorzystywanym do pomiarów ciągłych przewodności i temperatury w wodzie czystej lub ściekach. Do wyboru jeden z trzech wariantów przyrządu:
- z dwoma przekaźnikami,
- z pętlą prądową 0 ÷ 20 mA lub 4 ÷ 20 mA,
- wyjściem na komputer przez RS-232.
Opcjonalnie można zakupić konwerter RS-232 – USB do połączenia z komputerem przez wejście USB.
Umożliwiono jednopunktową kalibrację czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K podanej przez producenta czujnika lub w roztworze wzorcowym, którego wartość wprowadza użytkownik do pamięci przyrządu.
Zapewniono możliwość kalibracji bez potrzeby odłączania wyjść.

Cechy charakterystyczne:


Przyrząd może współpracować z głowicą zanurzeniową GXZ-1t lub przepływowymi GXP-1t oraz GXP-01 - do pomiarów w wypływie. Czujniki dobierane w zależności od warunków pomiarowych.Dane techniczne
Funkcja Przewodność Zasolenie Temperatura
Zakres 0 ÷ 199,9 mS/cm,
4 podzakresy - autorange
NaCl 0 ÷ 150 g/l -50,0 ÷ 199,9°C
Dokładność (± 1 cyfra) ±0,25 %* ±2 %* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -
Współczynnik α stały 2 %/°C stały 2 %/°C -
Stała K 0,010 ÷ 1,999 cm-1 - -
Czujnik temperatury Pt-1000
Parametry przekaźników 2A/250VAC/30VDC
Klasa izolacji wg PN-83/T-06500
Zakłócenia radioelektryczne poziom N
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Wymiary (mm) L = 149; W = 82; H=22
Masa 220 g

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.
W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny bład czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.