WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-411


Najważniejsze cechy




Szczegółowy opis


CC-411 mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę. Może być wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium.

Cechy charakterystyczne:


W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B. Możliwość doboru czujnika konduktometrycznego ECF-1 o szerokim zakresie liniowości i metalowymi elektrodami łatwymi do oczyszczenia, EC-201t – do wody redestylowanej i destylowanej lub EC-210 do dużych stężeń.



Dane techniczne
Funkcja Przewodność Zasolenie Temperatura
Zakres 0 ÷ 199,9 mS/cm,
4 podzakresy - autorange
NaCl 0 ÷ 177.9 g/l -50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność (± 1 cyfra) ±0,25%* ±2%* ±0,1°C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -
Współczynnik α stały 2%/°C stały 2%/°C -
Stała K 0,010 ÷ 1,999 cm-1 - -
Czujnik temperatury Pt-1000B
Zasilanie bateria 9 V; zasilacz 12 V / 100 mA (w opcji)
Wymiary (mm) L = 149; W = 82; H = 22
Masa 220 g
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.
W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny bład czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8°C z rezystorem Pt-1000A ±0,35°C.