LABORATORYJNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-502


Najważniejsze cechy




Szczegółowy opis


Mierzy przewodność właściwą, zasolenie, rezystancję i temperaturę. Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód, jak i solanek. Obecnie proponowany model został całkowicie przebudowany przez co zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.

Cechy charakterystyczne



W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B. Możliwość doboru czujnika konduktometrycznego ECF-1 o szerokim zakresie liniowości i metalowymi elektrodami łatwymi do oczyszczenia, EC-201t – do wody redestylowanej i destylowanej lub EC-210 do dużych stężeń.

W porównaniu z przyrządem CC-505 model CC-502 posiada mniejszy wyświetlacz.



Dane techniczne
Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystancja Temperatura
Zakres 0 ÷ 1999,9 mS/cm
6 podzakresów - autorange
NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm -50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,1%*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25%*
±2,00 %* ±2% wartości mierzonej* ±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C -
Zakres stałej K 0,010 ÷ 19,99 cm-1 0,010 ÷ 19,99 cm-1 0,010 ÷ 19,99 cm-1 -
Drukarka termiczna, szerokość 60 mm
Zasilanie zasilacz 6V / 2A
Masa 650 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180, H = 20/50
Połączenie z PC USB
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.