LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR /
SOLOMIERZ CPC-502


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


Mierzy precyzyjnie pH, potencjał redox (mv), przewodność właściwą, zasolenie, temperaturę.
Posiada zabudowaną drukarkę termiczną o szerokości 60 mm.

Cechy charakterystyczne:


W funkcji pomiaru pH


W funkcji pomiaru przewodności


Inne cechy


W porównaniu z CPC-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz, nie ma funkcji zatrzymania wyniku na ekranie i informacji o ustabilizowaniu wyniku. Nie zapewnia automatycznych przeliczeń współczynnika α dla wody ultraczystej i naturalnej. Nie ma możliwości odczytania parametrów elektrody

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i przewodności - ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód. Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.Dane techniczne
Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres -2,000 ÷ 16,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 250 g/l NaCl
0 ÷ 200 g/l KCl
-50,0 ÷ 199,9°C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1%*
od 20 mS/cm: ±0,25%* /
zasolenie 2%*
±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5,0 ÷ 110,0 °C - -5,0 ÷ 70,0 °C -
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C -
Stała K - - 0,010 ÷ 19,999 cm-1 -
Czujnik temperatury Pt-1000 standard lub dokładny
Zasilanie zasilacz 6,5 V / 3,2 A
Masa 630 g
Wymiary (mm) L= 200, W - 180, H = 20/50
* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.
W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika standardowego z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ۪,35 °C.