WODOSZCZELNY KIESZONKOWY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC-105


Najważniejsze cechy
Szczegółowy opis


Służy do pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia oraz temperatury.

Cechy charakterystyczne:Dobór głowic


W funkcji pomiaru pH


Głowica GPX-105s
Głowica GPX-105s stosowana do cieczy z osadami, ścieków i półpłynnych mas posiada trwałą elektrodę pH australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach z osadami, ściekach i substancjach półstałych, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Pracuje kilka lat pod warunkiem prawidłowej, systematycznej obsługi.

W funkcji pomiaru przewodnościDane techniczne
Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres 0,00 ÷ 14,00 pH ±1200 mV 0 ÷ 100,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 60 g/l NaCl
-5,0 ÷ 60 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,02 pH* ±1 mV* do 10 mS/cm ±1%*
do 50 mS/cm: ±2%*
powyżej 50 mS/cm: ±5%* /
zasolenie (NaCl):
do 25 g/l: ±2,5 %*
pow. 25 g/l: ±5%*
±0,8 °C**
w 25°C ±0,4 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 60 °C - 0 ÷ 50 °C -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - -
Współczynnik α - - stały 2%/°C -
Zasilanie 3x bateria LR44
Masa 65 g
Wymiary (mm) L = 160, φ = 26, z głowicą GPX-105s: L = 220, φ = 26
* Dokładność samego przyrządu. ** Dokładność ze standardowym czujnikiem temperatury.