NOWE MOŻLIWOŚCI PRZYRZĄDÓW SERII 411 i 511


We wszystkich przyrządach serii 411 i 511 dodano pamięć pozwalającą na zapisanie 50 wyników pomiarów.
Zmieniony program przyrządu oraz dodanie nowego przycisku przekłada się na łatwiejszą i szybszą obsługę.
W przyrządach CC-411 oraz CPC-411 zwiększono zakres pomiarowy przewodności.

Aby uzyskać szczegółowy opis wybierz model:

Konduktometr CC-411
pH-metr CP-411
pH / konduktometr
CPC-411
Tlenomierz CO-411
pH / ORP CPR-411
Grubościomierz
MG-411
Termometr PT-411
Termohigrometr
PWT-411

pH-metr CP-511
Konduktometr CC-511
pH / konduktometr
CPC-511