PRZYRZĄDY PRZEMYSŁOWE - SERIA 804


 • Modele 804 umożliwiają pomiar w 1 do 4 miejsc pomiarowych.
 • Możliwość pomiaru 4 różnych funkcji lub możliwość pomiaru jednej funkcji w 4 punktach pomiarowych.
 • Funkcje wybrane przez użytkownika są programowane przez producenta.
 • Przyrządy do pomiarów ciągłych.
 • Duży wyświetlacz graficzny jednocześnie wyświetlający wyniki wszystkich pomiarów.
 • Wyjścia: 4 przekaźniki sterujące w 4 punktach pomiarowych (włącz, wyłącz, alarm w punkcie i w przedziale).
 • Izolowane wyjścia cyfrowe: RS-485, MODBUS (ASCII i RTU).
 • Izolowane wyjścia prądowe: 0 do 20 lub 4 do 20 mA.
 • Szeroki zakres napięć zasilających: 110/230/24V AC, 12 - 24V.
 • Sygnalizacja niskiego poziomu napięcia zasilania.
 • Przyrządy posiadają zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
 • Zasilanie zmiennym napięciem 230V, galwanicznie oddzielonym od zacisków wejściowych.
 • Możliwość podłączenia zdalnego panelu sterującego przyrządem z odległości do 1km.


Wybierz model:

Regulator wielofunkcyjny
CX-804Pozostałe serie:

- regulatory do pomiarów ciągłych jednej funkcji oraz temperatury.
- łatwe w obsłudze mierniki do pomiarów ciągłych pH oraz przewodności, bez możliwości sterowania.
- mocno rozbudowane regulatory do pomiarów ciągłych jednej funkcji oraz temperatury.
- akcesoria do przyrządów

Każda kolejna seria jest bardziej rozbudowana, ma lepszą dokładność i więcej funkcji dodatkowych. Do przyrządów serii 400, 500 i 700 dołączamy film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.