TESTER KAROSERII MG-101
Dane techniczne
Zakresy Parametry
0 ÷ 150 μm
150 ÷ 200 μm
200 ÷ 350 μm
350 ÷ 500 μm
500 ÷ 1000 μm
1000 ÷ 1200 μm
powyżej 1200 μm
Dokładność ±5 %
Długość: 160 mm
Średnica: 26 mm
Masa: 55g
Zasilanie: baterie 3 x 1,5 V
(LR 44)