PIROMETR – TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ
AMF-010


Pirometr AMF-010 jest przeznaczony do szybkiego, bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych i płynnych oraz do pomiaru ciał trudnodostępnych i niebezpiecznych w dotyku.
Przyrząd może być wykorzystywany: w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, chemicznym, w chłodnictwie, do kontroli systemów klimatyzacyjnych i grzewczych, do kontroli warunków pracy oraz monitorowania temperatury w procesach technologicznych, w hodowli roślin i zwierząt, fotografice. Może być również wykorzystywany do pomiaru temperatury obiektów ruchomych, niedostępnych lub niebezpiecznych w dotyku, np. urządzeń elektrycznych będących pod wysokim napięciem oraz do wykrywania zagrożeń pożarowych.

Charakterystyczne cechy to:
Dane techniczne
Zakres temperatury -50 ÷ 900 °C
Dokładność 0 ÷ 900 °C ±1,5 °C lub ±1,5 %
-50 ÷ 0 °C ±3 °C*
zależnie, która wartość jest większa
Rozdzielczość 0,1 °C lub 0,1 °F
Powtarzalność 1 % lub 1 °C
Czas pomiaru 500 mili sek. , 95% odpowiedzi
Zakres spektralny 8 μm do 14 μm
Emisyjność 0,1 ÷ 1,0 (domyślnie 0,95)
Pole pomiarowe D:S = 12:1 (75 mm na 0,9m)
Temperatura pracy 0 ÷ 40 °C
Wilgotność pracy 10 % ÷ 95 % RH
Przechowywanie -20 ÷ 60 °C
Zasilanie bateria 9 V
Długość pracy ciągłej
na jednej baterii
tryb bez lasera: 22 h
tryb z laserem: 12 h
Masa 220 g z baterią
Wymiary 175 x 100 x 49 mm