ELMETRON - pH-metry, konduktometry, jonometry, tlenomierze, termometry, wilgotnoœciomierze, gruboœciomierze, higrometry, pH-meters, conductivity meters, oxygen meters, ion meters, humidity meters, thermometers, thickness gaugesWybierz serię, a następnie przyrząd• Stosowane do pomiarów w terenie.
• Zminimalizowane wymiary i masa.
• Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
• Dobre parametry techniczne.
• Wymienne głowice z elektrodami.
• Obudowa wodoszczelna - IP-67.
• Korzystny stosunek ceny do jakości.

• Stosowane do pomiarów w terenie i laboratorium.
• Niewielka masa i wymiary.
• Obudowa wodoszczelna IP-66.
• Duży wyświetlacz z czytelnymi cyframi.
• Dokładne.
• Możliwość doboru elektrod lub czujników w zależności od potrzeb.
• Zasilanie bateryjne, w opcji zasilacz do prac w laboratorium.
• Prosta obsługa.

• Stosowane do prac w terenie i laboratorium.
• Podświetlany, czytelny ekran.
• Obudowa wodoszczelna - IP-66.
• Wyjątkowo dokładne przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
• Rozbudowane funkcje dodatkowe.
• Pamięć 4000 wyników.
• Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przerw.
• Zegar i data.
• Funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
• Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
• Zapewniono możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
• Połączenie z komputerem przez mikro USB.
• Zapewniono zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz z wykorzystaniem kabla USB.
• Przyrządy spełniają wymogi GLP.

Pirometry przeznaczone są do dokonywania szybkiego, bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni ciał stałych i płynnych oraz do pomiaru ciał trudnodostępnych i niebezpiecznych w dotyku.

• Pomiar temperatury bez konieczności dotykania mierzonej powierzchni;
• Bardzo krótki czas pomiaru;
• Funkcja automatycznego zatrzymania aktualnego wyniku pomiaru (funkcja Auto Hold);
• Czytelny podświetlany wyświetlacz, z możliwością wyłączenia podświetlenia;
• Funkcja automatycznego wyłączenia w celu oszczędzania baterii;
• Celownik – laser punktowy;
• Możliwość wyboru pomiaru w °C i °F;

• Stosowane do prac w terenie i laboratorium.
• Obudowa wodoszczelna - IP-66.
• Dotykowy, kolorowy, podświetlany ekran graficzny.
• Możliwość jednoczesnego pomiaru kilku funkcji z obserwacją wyników na ekranie.
• Wyjątkowo dokładne.
• Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
• Rozbudowane funkcje dodatkowe.
• Pamięć 2000 wyników.
• Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej
ilości pomiarów oraz czasu przerw.
• Zegar i data.
• Wyjście na PC -RS-232 (lub USB - przez adapter - opcja).
• Zasilanie akumulatorowe i przez zasilacz.
• Przyrządy spełniają wymogi GLP.

• Stosowane do prac w laboratorium.
• Możliwość pracy w terenie z wykorzystaniem specjalistycznej walizki z akumulatorami.
• Możliwość pracy ciągłej w stacjach pomiarowych z wykorzystaniem zewnętrznego akumulatora.
• Wysoka dokładność.
• Dotykowy kolorowy, podświetlany ekran graficzny 7.
• Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
• Możliwość pomiaru do 5 funkcji z jednoczesną kontrolą wszystkich wyników na ekranie.
• Rozbudowane funkcje dodatkowe.
• Możliwość zbierania pojedynczych lub seryjnych wyników do pamięci wewnętrznej z zadaną ilością i interwałem czasowym
• Pamięć do 2000 kompletów wyników zbieranych w „bankach”.
• Zegar i data.
• Wyjście USB.
• Przyrządy spełniają wymogi GLP.

• Laboratoryjne lub przenośne.
• 10" duży podświetlany, kolorowy, dotykowy ekran graficzny.
• Przyrządy wielofunkcyjne.
• Możliwość jednoczesnego pomiaru kilku funkcji z obserwacją wyników na ekranie.
• Najwyższa dokładność.
• Wyjątkowo rozbudowane funkcje dodatkowe.
•Obserwacja wyników w formie graficznej lub numerycznej.
• Pamiętanie wyników na karcie SD, ilość nieograniczona.
• Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasie przerw.
• Miareczkowanie półautomatyczne.
• Komunikaty głosowe ułatwiają obsługę.
• Obsługa w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.
• Zegar i data.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.

PRZYRZĄDY PRZEMYSŁOWE
SERIA 420
• Proste, dokładne przyrządy umożliwiające ciągły pomiar.
• Obudowa wodoszczelna.
• Podświetlany wyświetlacz ułatwia pracę.
• Na wyświetlaczu można jednocześnie obserwować wyniki pomiaru mierzonej funkcji oraz temperatury.
• Dwa przekaźniki umożliwiają sterowanie zaworami.
• Zasilanie – zasilacz 12V.

SERIA 800
• Model 801 umożliwia pomiar w 1 miejscu pomiarowym, model 804 w 4 miejscach pomiarowych.
• Przyrządy do pomiarów ciągłych.
• Duży wyświetlacz graficzny zawierający pełna informację.
• Wyjścia: przekaźnikowe (alarm lub regulacja PID).
• Izolowane wyjscia cyfrowe: RS-485, MODBUS (ASCII i RTU).
• Izolowane wyjścia prądowe: 0 do 20 lub 4 do 20 mA.
• Szeroki zakres napięć zasilających: 110/230/24V AC, 12 - 24V., sygnalizacja niskiego poziomu napięcia zasilania.
• Przyrządy posiadają zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
• Zasilanie zmiennym napięciem 230V, galwanicznie oddzielonym od zacisków wejściowych.
• Możliwość podłączenia zdalnego panelu sterującego przyrządem z odległości do 1km.