ELMETRON - pH-metry, konduktometry, jonometry, tlenomierze, termometry, wilgotnoœciomierze, gruboœciomierze, higrometry, pH-meters, conductivity meters, oxygen meters, ion meters, humidity meters, thermometers, thickness gaugesWybierz serię, a następnie przyrząd• Stosowane do pomiarów w terenie.
• Zminimalizowane wymiary i masa.
• Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
• Dobre parametry techniczne.
• Wymienne głowice z elektrodami.
• Obudowa wodoszczelna - IP-67.
• Korzystny stosunek ceny do jakości.

• Stosowane do pomiarów w terenie i laboratorium.
• Niewielka masa i wymiary.
• Obudowa wodoszczelna IP-66.
• Duży wyświetlacz z czytelnymi cyframi.
• Dokładne.
• Możliwość doboru elektrod lub czujników w zależności od potrzeb.
• Zasilanie bateryjne, w opcji zasilacz do prac w laboratorium.
• Prosta obsługa.

• Stosowane do prac w terenie i laboratorium.
• Podświetlany, czytelny ekran.
• Obudowa wodoszczelna - IP-66.
• Wyjątkowo dokładne przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
• Rozbudowane funkcje dodatkowe.
• Pamięć 4000 wyników.
• Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przerw.
• Zegar i data.
• Funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.
• Sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk).
• Zapewniono możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.
• Połączenie z komputerem przez mikro USB.
• Zapewniono zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz z wykorzystaniem kabla USB.
• Przyrządy spełniają wymogi GLP.