ELMETRON - pH-metry, konduktometry, jonometry, tlenomierze, termometry, wilgotnoœciomierze, gruboœciomierze, higrometry, pH-meters, conductivity meters, oxygen meters, ion meters, humidity meters, thermometers, thickness gaugesWybierz interesującą Cię głowicę, aby uzyskać opis w formacie PDF- umożliwia równoczesny pomiar pH, przewodności, zasolenia, tlenu oraz temperatury