ELMETRON - pH-metry, konduktometry, jonometry, tlenomierze, termometry, wilgotnoœciomierze, gruboœciomierze, higrometry, pH-meters, conductivity meters, oxygen meters, ion meters, humidity meters, thermometers, thickness gaugesWybierz interesującą Cię głowicę:-tabelaryczne zestawienie głowic.


- przepływowa, wykorzystywana do pomiarów ciągłych w rurociągach. Umożliwia pomiar 1 funkcji. Jest montowana w obiegu bocznikowym.


- przepływowa, wykorzystywana do pomiarów ciągłych w rurociągach. Umożliwia pomiar 1 funkcji. Montowana w rurociągu.


- przepływowa, wykorzystywana do pomiarów ciągłych w rurociągach. Umożliwia pomiar 2 funkcji. Montowana w rurociągu.


- przepływowa, wykorzystywana do pomiarów ciągłych przewodności w rurociągach. Zabudowane czujniki przewodności i temperatury.


- zanurzeniowa, wykorzystywana do pomiarów ciągłych. Zastosowanie w zbiornikach, studzienkach. Umożliwia pomiar od 1 do 3 funkcji oraz temperatury.


- zanurzeniowa, wykorzystywana do pomiarów ciągłych przewodności w zbiornikach. Zabudowane czujniki przewodności i temperatury.