ELMETRON - pH-metry, konduktometry, jonometry, tlenomierze, termometry, wilgotnoœciomierze, gruboœciomierze, higrometry, pH-meters, conductivity meters, oxygen meters, ion meters, humidity meters, thermometers, thickness gauges
Do przyrządów produkowanych przez naszą firmę stosujemy czujniki temperatury z rezystorami Pt1000. Standardowo stosowane są czujniki z rezystorem Pt1000B. Przy większych wymaganiach dokładności proponujemy czujniki z rezystorem Pt1000A. W przyrządach umożliwiających wprowadzenie tzw. klasy czujnika stosowany jest rezystor Pt1000S.


Przyrządy serii Typ czujnika Rezystor Dokładność czujnika
w zakresie 0 do 100º
411, 401, 502, 505, 511 CT@B-121 Pt1000B 0,8º
411, 401, 502, 505, 511
na zamówienie
CT2A-121 Pt1000A 0,35º
461, 601, 700, PT-411 - termometr CT2S-121 PT1000S 0,08º
PT-401 precyzyjny termometr CT1U-143 Pt100 1/10 DIN 0,08º
Dopuszczalny błąd czujnika.
Z rezystorem Pt1000B w temp. 0ºC ±0,3 ºC.
W innych temperaturach błąd wzrasta zgodnie z wzorem ±(0,3ºC + 0,005t)
gdzie t – temperatura mierzonego roztworu.
W temperaturze 100 ºC dopuszczalny błąd wyniesie więc odpowiednio 0,8 ºC.

Z rezystorem Pt1000A w temp. 0ºC ±0,15 ºC.
W innych temperaturach błąd wzrasta zgodnie z wzorem ±(0,15ºC +0,002t)
gdzie t – temperatura mierzonego roztworu.
W temperaturze 100 ºC dopuszczalny błąd wyniesie więc odpowiednio 0,35 ºC.

Z rezystorem Pt1000S w zakresie 0 – 100 ºC stały, dopuszczalny błąd = 0,08 ºC.
Poza tym zakresem dopuszczalny błąd jest określany zgodnie z wzorem dla czujnika Pt-1000B.
W praktyce poza zakresem 0 ÷ 100 ºC czujnik selekcjonowany ma większą dokładność niż to wynika z wzoru.

Czujnik Pt100 1/10 DIN ma dokładność 0,03 ºC w 0 ºC i 0,08 ºC w 100 ºC.

Wzory dotyczą zarówno temperatur dodatnich i ujemnych w całym zakresie pomiarowym czujników. Przyjęcie maksymalnego błędu czujnika do dokonywania poprawek pomiaru temperatury może dać większy błąd niż w rzeczywistości, gdyż błędy poszczególnych rezystorów nie są jednakowe.

Spotykamy czujniki Pt1000B z błędem ±0,1ºC. Jeżeli zachodzi konieczność precyzyjnego określenia błędu czujnika jedynym rozwiązaniem jest zlecenie jego sprawdzenia w laboratorium wykonującym takie pomiary.